Beleggen in Zilver

Beleggen in zilver kan er voor zorgen dat ook mensen met een minder groot kapitaal toch kunnen profiteren van de voordelen van een edelmetaal dat er voor kan zorgen dat het kapitaal z’n waarde zal behouden, zelfs wanneer er sprake is van inflatie. Beleggers zoeken natuurlijk altijd naar mogelijkheden om zoveel mogelijk geld te verdienen, maar in sommige gevallen kan het ook heel verstandig zijn om in ieder geval het verlies te beperken. Verder bestaan er verschillende manieren waarop men kan beleggen in zilver. Zilver als belegging is in een aantal gevallen heel aantrekkelijk, maar in sommige gevallen ook weer veel minder. Het is daarom van belang om goed te kijken naar de verschillende mogelijkheden en dan vervolgens die mogelijkheid eruit te pikken die interessant is en het best aansluit bij de persoonlijke situatie.

Zilver als belegging is bijvoorbeeld mogelijk aan de hand van zilver baren. Men kan de baren aanschaffen en op die manier dollars of euro’s omwisselen voor zilver. Dit betekent in principe dat er niet direct wordt ingezet op een aardig rendement, maar veel meer op de vastheid van de waarde. Beleggen in zilver doet men dan ook voornamelijk om ervoor te zorgen dat de gevolgen van onrust op de financiële markten geen invloed uit kunnen oefenen op het kapitaal. Zilver als belegging is namelijk een prima wapen tegen de inflatie wanneer deze oploopt. Het nadeel van de inflatie is namelijk dat het geld minder waard wordt, zonder dat men hier in principe verder iets aan kan doen. Van de een op de andere dag kan men gewoon minder zilver kopen met het geld dat er beschikbaar is, waardoor men eigenlijk gewoon een deel van het kapitaal inlevert. Wanneer het minder gaat met de economie of de onrust toeneemt is de kans op een hogere inflatie groot. Het geld wordt dan collectief minder waard en men moet dan dus op zoek naar alternatieve methoden om het kapitaal te kunnen behouden. Zilver als belegging is een van de methoden om ervoor te zorgen dat het kapitaal z’n waarde kan behouden. Wanneer bijvoorbeeld de dollar of de euro minder waard wordt heeft het zilver hier namelijk geen last van. Sterker nog, de waarde van het zilver zal net als dat van het goud toenemen. Zodra het slecht gaat op de financiële markten hebben beleggers daarom de kans om hun kapitaal te laten groeien door in het edelmetaal te stappen. Beleggen in zilver is daarmee in principe hetzelfde als bijvoorbeeld het beleggen in goud.

Zilver als belegging is technisch gezien interessant ten tijde van een slechte situatie op de algemene markt vanwege de negatieve bèta. Dit betekent dat het zilver, net als goud, in precies de tegenoverstelde richting van de markt werkt. Wanneer het beter gaat met de verschillende aandelen op de markt gaat het minder met het zilver, maar ook andersom. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat veel mensen kiezen voor zilver als belegging wanneer ze onzeker zijn over de toekomst. Zilver als belegging is in die gevallen een manier om ervoor te zorgen dat men het kapitaal in ieder geval niet minder ziet worden. Zelfs wanneer de prijs van het zilver niet toeneemt is het namelijk een manier om er voor te zorgen dat de inflatie er in ieder geval niet voor kan zorgen dat het geld dat men in zilver heeft gestoken minder waard wordt.

Aan de andere kant is beleggen in zilver ook mogelijk aan de hand van zilveren munten. Dit biedt zelfs nog een belangrijk voordeel voor iedereen die wil beleggen op deze manier. Wanneer men kiest voor de zilverbaren dient er namelijk gewoon belasting te worden betaald over de exemplaren die men aanschaft in de vorm van BTW. Dit komt door het feit dat de autoriteiten hebben bepaald dat men kan beleggen in goud als edelmetaal, maar dat zilver vooral bedoeld is voor de productie van allerlei onderdelen van elektronische apparaten. Het is om die reden dus niet mogelijk om zilver als belegging te gebruiken en daar geen BTW over te betalen wanneer men kiest voor de baren, zoals bij goud. Het is aan de andere kant wel mogelijk om in zilver te beleggen zonder dat men hier BTW over dient te betalen. Dit is voor de meeste mensen van groot belang, want het betekent dat het rendement dat men kan maken op het zilver ook direct een netto rendement is. Wanneer men BTW zou betalen over het zilver als belegging dient eerst deze belastinguitgave terugverdiend te worden, voordat men daadwerkelijk winst kan gaan maken.

Beleggen in zilver, zonder dat men BTW dient te betalen is echter niet altijd even gemakkelijk. Het is zelfs een stuk lastiger dan het beleggen in goud, omdat men goed dient te zoeken naar de mogelijkheden. Zoals gezegd, in principe is het niet de bedoeling om te beleggen in zilver. Toch is het mogelijk wanneer men de juiste zilveren munten weet te vinden. Zilver als belegging biedt op deze manier meerdere voordelen. Allereerst heeft men natuurlijk een korting van 21% ten opzichte van de zilveren baren die men anders aan had moeten schaffen, maar daarnaast is het ook nog eens heel prettig om met relatief kleine bedragen te kunnen investeren. Anders dan bij goud is het niet nodig om bij het zilver als belegging direct met duizenden euro’s te beginnen. Men kan op die manier relatief kleine bedragen omzetten in zilver en op die manier speculeren op een verder stijgende prijs van het zilver.

Zilver als belegging biedt vanwege deze kleinere bedragen aan de andere kant ook wel een nadeel met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld minder interessant om de relatief goedkope zilveren munten aan te schaffen als belegging, aangezien de verkoopkosten daardoor relatief hoog zijn. Iedere keer dat men een bestelling plaatst dienen er kosten te worden betaald voor de verkoop. Dit betekent vervolgens dat de prijs van de zilveren munten wat hoger wordt dan de intrinsieke waarde. Beleggen in zilver is daarom relatief duur, zelfs wanneer men geen BTW hoeft te betalen over de investeringen.